Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof consum în anul 2022 - 2022-es évi, étkezési burgonya termelését támogató "de minimis" program


INFORMARE - TÁJÉKOZTATÓ

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 782/2022

Formulare:
Cerere de înscriere - Kérés
Declaratie de consimţământ - Adatvédelmi nyilatkozat
Declaratie pe propria răspundere - Saját felelősségre tett nyilatkozat