Vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan

Mezőgazdasági külterületek adásvétele

Cerere de înregistrare a ofertei de cumpărare a terenului
Kérés területvásárlási ajánlat beiktatására