Direcţia pentru Agricultură Județeană Harghita


Image 1

Direcția pentru Agricultură Județeană Harghita (D.A. HR) este serviciul public descentralizat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin care se asigură aplicarea politicilor și strategiilor agroalimentare și de dezvoltare rurală, la nivel județean.
Direcția pentru Agricultură Județeană Harghita este organul de specialitate al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale în teritoriu și este condusă de un director executiv.

Direcția pentru Agricultură Județeană Harghita răspunde de:
- realizarea strategiilor și politicilor agroalimentare și de dezvoltare rurală ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale la nivel județean; 
- de aplicarea pârghiilor si mecanismelor specifice economiei de piață, în vederea stimulării producției agricole, în concordanță cu cerințele de aprovizionare ale populației și de export;
- de implementarea programelor de dezvoltare rurală.

Image 2

În subordinea Direcției pentru Agricultură Județeană Harghita funcționează Oficiul pentru Studii Pedologice si Agrochimice - unitate cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii.


Hargita Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság


Az Igazgatóság a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium dekoncentrált közhivatala, melynek rendeltetése a Minisztérium által előírt termékpiaci és vidékfejlesztési politikák illetve stratégiák megyei szinten történő alkalmazása.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium területi szintű mezőgazdasági szakigazgatósága, melyet végrehajtó igazgató koordonál.

A Mezőgazdasági Igazgatóság felelősségi köre a következőkre terjed ki:
- a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság által előírt élelmiszergazdasági és vidékfejlesztési startégiák és politikák megyei szinten történő alkalmazása;
- a gazdasági termelés ösztönzése érdekében, a piacgazdaság specifikus eszközeinek és ösztönzőinek gyakorlatba ültetése, a népességi szükségletek valamint az export igény függvényében;
- a vidékfejlesztési programok gyakorlati alkalmazása.

A Mezőgazdasági Igazgatóságnak alárendelve müködik a jogi személyiséggel rendelkező, teljes mértékben önellátó Talajtani Hivatal (Oficiul pentru Studii Pedologice si Agrochimice - OSPA).