Informaţii de interes public – Közérdekű információk

Procedură de sistem – comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale.
1. Solicitare informații
a. Persoana responsabilă de aplicarea Legii 544/2001:
      Antal Zita – Éva, referent

      Miercurea Ciuc P-ţa Libertăţii, Nr. 5,
      Etaj 2, Cam. 249, Cod poştal: 530140
      Telefon: 0266-371.898
      Telefon mobil: 0748-110.050
      Email: dadr.hr@madr.ro


b. Formular solicitare în baza Legii 544/2001:


Informațiile de interes public solicitate* :

c. Modalități de contestare
      Formularele de contestare se trimit la:
      Miercurea Ciuc P-ţa Libertăţii, Nr. 5,
      Etaj 2, Cam. 247, Cod poştal: 530140
      sau prin
      Telefon: 0266-371.898, Telefon mobil: 0748-110.050
      sau la
      Email : dadr.hr@madr.ro

d. Lista cu documentele de interes public și documentele produse/gestionate

e. Rapoarte anuale de aplicare a Legii 544/2001
      RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2015
      RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2018
      RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2019
      RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2020
      RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2021

2. Buletin informativ
Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informațiile de interes public.
      a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
      b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;
      c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
      d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
      e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
      f) programele și strategiile proprii;
      g) lista cuprinzând documentele de interes public;
      h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
      i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

3. Buget din toate sursele de venituri
      a. Buget pe surse financiare – începând cu anul 2015
            - Buget decembrie 2015
            - Buget martie 2016
            - Buget decembrie 2017
            - Buget septembrie 2018
            - Buget decembrie 2018
            - Buget decembrie 2019
            - Buget decembrie 2020
            - Buget decembrie DAJ HR 2021
            - Buget decembrie OSPA HR 2021
      b. Situația plăților (execuția bugetară)
      c. Situația drepturilor salariale și lista funcțiilor publice
            Lista funcțiilor publice DAJ Harghita conform Legii 153/2017 - 31.03.2018
            Lista funcțiilor publice DAJ Harghita conform Legii 153/2017 - 30.09.2018
            Lista funcțiilor publice și contractuale conform Legii nr. 153/2017 - 31.03.2019
            Lista funcțiilor publice și contractuale conform Legii nr. 153/2017 - 30.09.2019
            Lista funcțiilor publice și contractuale conform Legii nr. 153/2017 - 31.03.2020
            Lista funcțiilor publice și contractuale conform Legii nr. 153/2017 - 30.09.2020
            Lista funcțiilor publice și contractuale conform Legii nr. 153/2017 - 31.03.2021
            Lista funcțiilor publice și contractuale conform Legii nr. 153/2017 - 30.09.2021
            Lista funcțiilor publice și contractuale conform Legii nr. 153/2017 - 31.03.2022
4. Bilanțuri contabile
      Bilanț decembrie 2015
      Bilanț decembrie 2016
      Bilanț decembrie 2017
      Bilanț decembrie 2018
      Bilanț decembrie 2019
      Bilanț decembrie 2020
      Bilanț decembrie 2021
     
5. Achiziții publice
      a. Programul anual al achizițiilor publice
      b. Centralizatorul achizițiilor publice și contractele cu valoare de 5.ooo de euro
      c. Contracte
6. Declarații de avere și de interese
      Director executiv – Romfeld Zsolt
            - 2020
            - 2021
ÎNCETARE ACTIVITATE – ARHIVĂ
      Director executiv – Török Eugen
            - 2016
            - 2017
            - 2018
            - 2019
            - 2020
      Director executiv adjunct – Ábrahám Emma
            - 2017
            - 2018
            - 2019
            - 2020
            - 2021
7. Formulare tip

* Mențiune: Fiecare formular necesită timp mediu estimativ pentru completare de 10 minute.