Informaţii de interes public – Közérdekű információk

1. Solicitare informații. Legislație
a. Persoane responsabile de Legea 544/2001
      Virágh Ferenc, consilier juridic și
      Antal Zita – Éva, referent

      Miercurea Ciuc P-ţa Libertăţii, Nr. 5,
      Etaj 2, Cam. 249, Cod poştal: 530140
      Tel./Fax: 0266-371.898, Fax: 0266-371.972
      Email : dadr.hr@madr.ro, dgaa@topnet.ro


b. Formular solicitare în baza Legii 544/2001:


Informațiile de interes public solicitate* :

c. Modalități de contestare
      Formularele de contestare se trimit la:
      Miercurea Ciuc P-ţa Libertăţii, Nr. 5,
      Etaj 2, Cam. 247, Cod poştal: 530140
      sau prin
      Tel./Fax: 0266-371.898, Fax: 0266-371.972
      sau la
      Email : dadr.hr@madr.ro, dgaa@topnet.ro

d. Lista cu documentele de interes public și documentele produse/gestionate

e. Rapoarte anuale de aplicare a Legii 544/2001
      FIŞĂ DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 în anul 2015
      RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2015
      RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2018

2. Buletin informativ

3. Buget din toate sursele de venituri
      a. Buget pe surse financiare – începând cu anul 2015
            - Buget decembrie 2015
            - Buget martie 2016
            - Buget decembrie 2017
            - Buget septembrie 2018
      b. Situația plăților (execuția bugetară)
      c. Situația drepturilor salariale
      d. Lista funcțiilor publice DAJ Harghita
            Lista funcțiilor publice DAJ Harghita conform Legii 153/2017 - 31.03.2018
            Lista funcțiilor publice DAJ Harghita conform Legii 153/2017 - 30.09.2018
            Lista funcțiilor publice și contractuale conform Legii nr.153/2017 - 31.03.2019
4. Bilanțuri contabile
      Bilanț decembrie 2015
      Bilanț decembrie 2016
      Bilanț decembrie 2017
     
5. Achiziții publice
      a. Programul anual al achizițiilor publice
      b. Centralizatorul achizițiilor publice și contractele cu valoare de 5.ooo de euro
      c. Contracte
6. Declarații de avere și de interese
      Director executiv – Török Eugen
            - 2016
            - 2017
            - 2018
      Director executiv adjunct – Ábrahám Emma
            - 2017
            - 2018
7. Formulare tip

* Mențiune: Fiecare formular necesită timp mediu estimativ pentru completare de 10 minute.