Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Harghita


Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Harghita (O.S.P.A) este organ de specialitate al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi funcţionează ca o instituţie publică, cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii în subordinea Direcţiei pentru Agricultură Harghita.

Hargita Megyei Talajtani Hivatal


A Hargita Megyei Talajtani Hivatal a Mezőgazdasági Igazgatóságnak alárendelt, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium keretén belül müködő, jogi személyiséggel rendelkező, önellátó szakhivatal.

Mai multe informaţii – Részletes információk:

www.ospaharghita.ro